ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Ibland finns en känsla av att något felar. Det är stressigt och det finns inget riktigt flyt i arbetet. Möten dominerar dagen och beslut fattas på stående fot.

Entirety har förmåga att kartlägga felande länkar som ger upphov till symptomen. Ja, som en företagsdoktor som ställer en diagnos.

Utifrån strategiska uppsatta mål och diagnosen som visar hur företaget mår, kan organisations- och verksamhetsutveckling initieras.

Vi arbetar med organisationsmodeller, processer, rutiner, roller och befogenheter utifrån ett lösningsorienterat helhetsperspektiv.