HUMAN RESOURCES (HR)

Det är obehagligt att säga upp medarbetare och svårt att rekrytera rätt person. Situationer kan uppkomma av psykosocial natur som är svårlösta.

Vi kan assistera vid dessa tillfällen med både metoder och operativa insatser. Metoderna är bl.a. IDI, OPQ och MBTI. Operativt kan vi erbjuda personlig utveckling, teambuilding, coachning och mentorskap.

Vi arbetar med knowledge management och ser gärna våra medmänniskor växa.