REFERENSER

Ett företag består av medmänniskor och vår konsultation består till största delen av mänskliga möten. Därmed har våra kunder blivit kära vänner.

 

2012 – HR Partner och verksamhetsanalytiker

Permascand (dotterbolag till Akzo Nobel), Ljungaverk

Entirety genomför en förstudie av verksamhetsanalys med fokus på effektivitetsförbättringar inom hela organisationen. Särskild fokus gavs på produktion genom minskning av reklamationskostnader, förbättring av leveranssäkerhet samt skapandet av ett verksamhetsledningssystem (VHL).

 

2011 – HR chef

Cargotec (HIAB), Hudiksvall

Entirety agerade interim HR chef med lokalt personalansvar för ca 500 anställda samt genomfördes ett omfattande besparings-, outsourcing- och omorganisationsarbete. Som del i den lokala ledningsgruppen genomfördes kompetenskartläggning, verksamhetsplanering och organisationsförändringar på omfattande skala.

 

2007-2008 – Kvalitetschef

FMLOG ResmatE, Arboga

Entirety agerade Kvalitetschef och Change Management konsult med övergripande ansvar för verksamhetsöversyn och kartläggning, utveckling, införande, förankring, workshopledning, och utbildning av ett nytt Lednings- och Kvalitetssystem inom ISO9001 och ISO14000.

 

2006 – Enhetschef

Arbetsförmedlingen (AMS), Östersund

Entirety agerade interim chef med personal- och resultatansvar. Framtagning av långsiktig verksamhets- och personalplanering samt planering av flytten av verksamheten till nya lokala i Östersund.

 

2006 – Projektledare och rekryteringsstöd

Kronofogdemyndigheten, Luleå

I samband med ett omfattande rekryteringsuppdrag (ca 250 tjänster och 20 000 ansökning) agerade Entirety projektledare i rekryteringens alla steg; ansökningsgranskning, gallring, uttagning, intervjuer, gruppsammansättning och erbjudande.

 

2005 – HR chef

Försvarsmakten FMLOG ServE, Boden

I samband med Regeringsbeslut FB04 om omfattande nedskärningar inom försvaret bildades en projektorganisation med HR ansvar i förändringsprocessen. Nyckelrepresentanter från samtliga förband ingår i projektorganisationen. Entirety tilldelades ansvaret som HR chef hos FMLOG förband, ett utav de största förbanden med över 4500 civilanställda.

 

2003-2004 – Projektledare systemintegrering

Jämtkraft Telecom, Östersund

Entrirety agerade projektledare för inköp, utveckling, systemintegreringsinförande, förankring, workshopledning, verksamhetsöversyn och utbildning av ett nytt övervakningssystem för fiberstadsnätssystem.

 

2000-2002 – Regionchef, affärsutvecklare samt konsultchef

Cell Network, Norrland

Entirety tilldelas ansvaret att etablerade ett regionkontor i Sundsvall och bygger upp verksamhet från 2 till 44 anställda under 2 år. Entirety hade även övergripande projektansvar för integrerandet av en ny EPi-server för Sundsvall kommuns museum.