METODIK

Entirety använder ett ledarskap som ger varje medarbetare och ledare utrymme att växa och medverka till sin egen organisations förverkligande av framtida visioner och mål.

Att alla medarbetare ska ha vetskap om och förstå de strategiska målen är för oss en självklarhet. Det är viktigt att de dagliga rutinerna och projekten är samstämmiga med hela organisationen.

För att initiera en stark samsyn krävs förståelse för organisationens kultur och struktur. Nyckeln till att nå samsyn är ökad medvetenhet.